It supports captions, HTML elements and videos and it's validated in HTML5
It supports captions, HTML elements and videos and it's validated in HTML5
It supports captions, HTML elements and videos and it's validated in HTML5
It supports captions, HTML elements and videos and it's validated in HTML5
It supports captions, HTML elements and videos and it's validated in HTML5

Lakossági Fórum

Dátum: 2017. november 21.

LAKOSSÁGI FÓRUM

Óbánya Község Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 4/2017. (IX.29.) rendeletére tekintettel

2017. november 30.-án, 17.00 órakor lakossági fórumot tart az alábbi témakörben:

  • Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a hozzá tartozó településképi rendelet elkészítéséről.

A lakossági fórum helye: Óbánya, IKSZT Faluház (Fő u. 70.)

A helyi közösség tagjai a lakossági fórumon szóban, vagy 2017. december 11-én, 16.00 óráig írásban a bori@pecsvarad.hu vagy a balazspeter@balazspeter.com címen adhatnak javaslatot, tehetnek észrevételt a készítendő településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozásához.

 

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Óbánya Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján elkészíti a teljes településre vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyvet, valamint a kézikönyvre alapozottan megalkotja a Településképi Rendeletet.

Településképi arculati kézikönyv: „A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.”

A településképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakkosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.

Településképi rendelet: A településképi rendeletet a településképi arculati kézikönyv alapján kell elkészíteni. A rendelt célja, hogy biztosítsa a településképi követelmények meghatározásával a kívánt településkép elérését.

Ennek érdekében a rendelet

  • az épületek, építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, egy adott területre, a helyi védett épületek
  • a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,
  • helyi építészeti örökség, egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,
  • a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi követelmények érvényesítési eszközei szintén a településképi rendeletben kerülnek meghatározásra az alábbi formában:

  • Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
  • Településképi bejelentés
  • Településképi véleményezés
  • Településképi kötelezés

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet az épített és természeti környezet alakításának eszközei, melyek érvényesülése jótékony hatást eredményez a teljes közösség számára, de egyben korlátokat is jelent, melyek a helyi lakosság és a vállalkozások mindennapjaira hatással lesznek.

A településkép védelmét szolgáló intézkedések alapja, hogy az abban foglaltakat széleskörű társadalmi konszenzus övezze, ezért a készítésébe be kell vonni a helyi közösséget, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába. A Kézikönyv kidolgozásához elengedhetetlen, hogy tudjuk, melyek azok az építészeti és tájképi értékek (pl.: épületet, épületrész, tornác, oszlop, eresz, nyílászáró, kerítés, korlát, kapu pajta, csűr, góré, tájkép, tér, stb.) melyekre a helyiek büszkék, és megóvásuk érdekében hajlandóak akár áldozatot is vállalni.

Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a kézikönyv kidolgozásában, és mondja el a véleményét, javaslatát, hogy közösen határozzuk meg a településkép sajátos helyi arculatát. Szeretnénk minél pontosabb képet kapni a településképet meghatározó adottságokról, és ennek megismerésében, pedig leginkább a helyi közösség (lakosok, civilszervezetek) tud segítséget nyújtani.

Óbánya, 2017. november 15.

 

van Groeningen Irén s. k.

         polgármester