• Köszöntjük

  Óbánya község
  weboldalán!
 • Köszöntjük

  Óbánya község
  weboldalán!
 • Köszöntjük

  Óbánya község
  weboldalán!

Álláshirdetés

Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal Óbánya Kirendeltségre

ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7695 Óbánya, Fő u. 71.

Baranya megye, 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.

Ellátandó feladatok:

Hagyományos iratkezelési feladatok ellátása. A Polgármesteri Hivatal Óbánya kirendeltsége részére elektronikus úton érkezett küldeményekkel kapcsolatos iratkezelési feldatok ellátása. A hivatal ügyviteli folyamatainak felügyeletében való aktív részvétel. Egyéb adminisztrációs feladatok ellátása. A Hivatal pénztárának vezetése. Képviselő-testületi (nemzetiségi önkormányzat is) előterjesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése. Részvétel a  képviselő-testületi üléseken. Közreműködés a parlamenti és az önkormányzati választásokon, népszavazásokon.

 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése ) Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Minimum középfokú végzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskolai/egyetemi végzettség
 • Költségvetési szervnél, önkormányzatnál pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP rendszer használata - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Német nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló bizonyítványok másolat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék, és kezeljék.
 • részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23) Korm. rendelet 1. melléklete szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vég Beáta jegyző nyújt, a 72/563100 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a Polgármesteri Hivatal Óbánya címére történő megküldésével (7695 Óbánya, Fő u.71. ).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig beérkezett. A pályázatok áttekintése és annak érvényessége esetén Óbánya polgármestere és a jegyző személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. A személyes meghallgatással kapcsolatban a pályázó az interjú időpontjáról telefonon és/vagy e-mailben kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Óbánya Község Önkormányzatának Hivatalos honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június „…’